VERBAS PARA XESÚS MATO

     Estas  montañas  silenciosas  son  testemuñas mudas do labor das  persoas.
     Hai  ríos  de vida  que,
     aínda  que  nacen  nos  máis  altos  montes,
     baixan  calados  e  silenciosos
     pola canle  da  súa  innata  modestia,  
     pero non  poden  evitar  que  sexan  moi   valorados
     porque  todos  sabemos  que  a  auga  doce  e  espiritual  é  a  salvación  do  mundo.  
     Xesús  Mato:   Caudal  grandioso , transparente  e  puro
                            corrente  cultural  que  no  seu  descorrer  abre  camiños  e  vieiros  por  estes  montes,
                            non soamente  es  un  regador que  vai  deixando  os  predios  empapados  cos  sentimentos,
                            es  outro  singular  labrego que  rotura  e roza,
                            dende  fai  moitas  décadas,  a  terríbel silva da incultura;
                            outro  pastor  que  coida  de  orientar  o  rabaño  de Deus.
            Un  filósofo?
            Un  sabio?   
                                    Todo,
                                        resumido  en  persoa de  ben.
                                        Un  ser  exemplar  entregado  a  Galicia,
                                        preocupado  por  ser  adminículo  cultural,
                                        soporte  seguro  dos  que  necesiten  axuda.
                                        Dinámico,  activo  e  de  palabra  acendida
                                        porque a  súa  verba é  luz  
                                        que  ilumina  e iluminará  
                                        a  esta  comunidade   dende  o  mellor  fanal ,
                                        as  terras de  o  Caurel  e Ancares.
    Xesús  Mato,
                        un  referente vivo ,
                        dinamizador  e  rescatador  dos  valores  culturais
                        amigo  da  reflexión  que  invita  a  facer parada,
                        a  gozar  das  riquezas  inmateriais  que  están  preto  de  nós,
                        pero  sen deixar  de  facer  camiño.
                        Edificador  de  proxectos  
                        que  non  son  construídos  con  pedra  nin  cemento
                        e  si  con  vontade  sólida  e ilusións portentosas.
                        Sincronizador,  harmonizador, equilibrador,
                        fiel  da  balanza  cultural;
                        loitando  na  paz  por  un  mundo  mellor.
                        Nas  almeas  destas  torres  orográficas
                        resoan as  badaladas  das  capelas e igrexas
                        que  invitan a  escoitar  a  palabra  dun  AMIGO,
                        o  consello  envolto  polo  exemplo
   
                            do  crego  que  imparte  e  reparte  
                            o  pan  da  cultura,
                            ese  alimento  tan  necesario  para  vivir  en liberdade
                            vendo voar   a  pomba  da  paz.