Fala Mato

Participación en publicacións colectivas

Feliz noiteboa, paisanos de Marey - Revista Teleclub de Marey, nadal de 1971
A comunidade de Marey, ¿Un anaquiño de espranza? - Revista Teleclub de Marey, nadal de 1972

Solucionemos xuntos as nosas dificultades - Revista Teleclub de Marey, nadal de 1973
Cancións para todos nós - Crónicas de 30 anos de música galega: "Fuxan os Ventos" no rexurdir musical, cultural e autonómico de Galicia, 1996
Mini e Mero: Artesáns da palabra e da música - Revista Xermolos, 08/2006
A Quenlla: ¡Moito máis ca un grupo musical! - O traque da Quenlla (homanexe a A Quenlla), 2008
Bernardo: Un cristián libre e coherente - Unha alborada nova (homenaxe a Bernardo García Cendán), 2013
Xoan Corral: O druída de Baamonde do século XX - Revista Xermolos nº 17, 2014
Desde o caos e a violencia até a harmonía e a paz - Benquerida Enriqueta (homenaxe a Enriqueta Otero), 2015
Carta ao meu amigo/sobriño Xosé M. Carballo - Cerna de Carballo (homenaxe a Xosé M. Carballo), 2015
Xaquín Campo Freire: Unha vida de entrega aos demais! - Ganduxando Vidas (homenaxe a Xaquín Campo Freire), 2017
Eu, Maragato - Web Maragatos de Lugo, 2022

Certame Literario Manuel Oreste Rodríguez López, Concello de Paradela

Nova conversa con Manolo, o veciño e amigo (1997, prólogo do libro do II Certame Literario de Paradela)
Un balance positivo e con futuro (2002, prólogo do libro do VII Certame Literario de Paradela)
Os certames de Paradela: Noso pasaporte parao mundo (2015, prólogo do libro do XX Certame Literario de Paradela)

Vintecinco anos despois: Os milagros de Manolo e a súa xente (2015, 25 aniversario do pasamento de Manuel Rodríguez López)