Vídeos

Música

E a patria galega, de novo, foi canción

50 anos de Fuxan os Ventos, en Valín Libros (Lugo) (12/01/2022)

Na Montaña

Os Reises á Beira do Camiño

Alborada da Montaña

Gravacións na Montaña

Paradela e Manuel Rodríguez López

I Certame de Paradela

VI Certame de Paradela

VII Certame de Paradela

VIII Certame Paradela - O Brindeiro de Louzarela presentado por Xesús Mato

XI Certame de Paradela

XIX Certame de Paradela

XX Certame de Paradela

Traslado de Manuel Rodríguez López a Paradela

Presentacion Vida e Obra de Manuel Rodríguez López - Paradela 2001

Presentacion Vida e Obra de Manuel Rodríguez López - Saudade, Barcelona

Outros Vídeos

A Xosé Manuel Carballo, no paseo dos soños, 2011

Forum Dezae: Homenaxe ó sacerdote Xesús Mato en Lalín

Xosé Lois García reivindica a figura de Xesús Mato no xerme da Coral de Chantada (10/11/2014)

Xesús Mato, agradecendo a Medalla Castelao

Xosé Lois Foxo, na homenaxe a Xesús Mato (Paradela, 17/01/2023)